Locatieregister voor zorgaanbieders in de Wvggz

Informatie over het locatieregister in de Wet verplichte ggz voor mensen met een psychische aandoening.

Een zorgaanbieder die verplichte zorg verleent onder de Wvggz moet opgenomen zijn in een openbaar register. Dit register is nieuw en komt in de plaats van het aanmerkingenbeleid onder de Wet Bopz.

Locatieregister

Alle locaties die (ambulante of residentiƫle) gedwongen zorg verlenen moeten vanaf 1 januari 2020 in een openbaar register zijn opgenomen. Dit wordt het locatieregister genoemd.

Controle gegevens locaties met Bopz-aanmerking

De vrogere locaties met een Bopz-aanmerking zijn automatisch opgenomen in dit nieuwe register. Het is belangrijk dat een zorgaanbieder de gegevens in het register controleert en aanvult. Besturen van de zorgaanbieders met een locatie met een bopz-aanmerking hebben hierover een brief ontvangen.

Aanmelding nieuwe locaties

Nieuwe locaties moeten aangemeld worden door de zorgaanbieder. Dat is bijvoorbeeld nodig als er ambulante verplichte zorg in of vanuit een locatie wordt verleend die nog niet in het register staat. Gebruik voor de registratie van een nieuwe locatie bij voorkeur het vestigingsnummer van deze locatie uit het Handelsregister.

Aanmelding nieuwe zorgaanbieders

Zorgaanbieders die op dit moment geen locatie met een Bopz-aanmerking hebben, moeten eerst een account voor hun instelling aan laten maken. Stuur hiervoor een email met de naam van uw zorginstelling, het KvK- nummer en het emailadres dat u wilt gebruiken voor het beheer naar locatieregister@minvws.nl. Vervolgens moet u de locaties waarin of van waaruit gedwongen zorg wordt verleend toevoegen.

Geen toets vooraf

In de nieuwe situatie zal de Inspectie dus geen toets vooraf meer uitvoeren voordat de zorgaanbieder met zijn locatie(s) wordt opgenomen in het register. Uiteraard moet de instelling wel aan alle eisen van gedwongen zorg voldoen.

Het locatieregister is online

Meer informatie voor zorgaanbieders over het toevoegen en wijzigen van informatie is beschikbaar op locatieregister.dwangindezorg.nl

Uitzondering voor forensische zorg

Rijksinstellingen voor de verlening van forensische zorg zijn van de registratieverplichting uitgezonderd. Zij hoeven niet in het register te staan.