Implementatie Wvggz

De implementatie van de Wvggz wordt ondersteund door het landelijk ketenbureau.

Voor organisaties die de Wvggz gaan uitvoeren is informatie opgenomen op een apart onderdeel van deze website: Uitvoering Wvggz.

Dit onderdeel valt onder verantwoording van het landelijk ketenbureau. U vindt er onder meer conceptversies van producten die door ketenpartijen zijn samengesteld ter voorbereiding van de implementatie van de Wvggz.