Voor professionals: de implementatie van de Wet verplichte ggz

De implementatie van de Wvggz wordt ondersteund door het landelijk ketenbureau.

Voor organisaties die de Wvggz gaan uitvoeren is informatie opgenomen op een apart onderdeel van deze website: Uitvoering Wvggz.

Dit onderdeel valt onder verantwoording van het landelijk ketenbureau. U vindt er onder meer conceptversies van producten die door ketenpartijen zijn samengesteld ter voorbereiding van de implementatie van de Wvggz.