Professionals en de Wet verplichte ggz

De implementatie van de Wvggz wordt tot 1 juli 2020 ondersteund door het landelijk ketenbureau. Voor ketenorganisaties die de Wvggz uitvoeren is informatie opgenomen op een apart onderdeel van deze website: Uitvoering Wvggz.

De informatie in het onderdeel 'Uitvoering Wvggz' valt onder de verantwoording van het landelijk ketenbureau. U vindt er onder meer informatieproducten en handreikingen die door ketenpartijen zijn samengesteld ter voorbereiding de Wvggz.

Locatieregister

Alle locaties die (ambulante of residentiële) gedwongen zorg verlenen moeten vanaf 1 januari 2020 in een openbaar register zijn opgenomen. Dit wordt het locatieregister genoemd. De vroegere locaties met een Bopz-aanmerking zijn automatisch opgenomen in dit nieuwe register. Het is belangrijk dat iedere zorgaanbieder de gegevens in het register controleert en aanvult. Besturen van de zorgaanbieders met een locatie met een Bopz-aanmerking hebben hierover een brief ontvangen.

Gegevensuitwisseling

In de Wvggz staat dat zorgaanbieders halfjaarlijks gegevens over het toepassen van verplichte en onvrijwillige zorg moeten aanleveren bij de inspectie. Het gaat om een digitaal overzicht en een analyse. De inspectie heeft nadere afspraken gemaakt over een aangepaste aanlevering van gegevens over 2020. Die afspraken staan op de website van IGJ.

Vragen?

Werkt u in de zorg en heeft u een vraag, dan kunt u bij de onderstaande ketenpartners terecht:

GGZ-zorgverlener

Met vragen over de Wvggz in de praktijk kunt u het beste terecht bij uw eigen leidinggevende. Als u er niet uitkomt, kunt u vragen stellen aan de eigen beroepsvereniging, GGZNL (zorgenrecht@ggznederland.nl).

Gemeente

Heeft u als gemeente vragen over de uitvoering van de Wvggz of over informatieproducten? U kunt uw vragen stellen aan de VNG via wvggz@vng.nl of https://vng.nl/contact.

Heeft u vragen over de uitvoering van de Wvggz?

U kunt uw vraag mailen naar ketenbureauwvggz@minvws.nl, onder vermelding van naam en telefoonnummer.