Professionals en de Wet verplichte ggz

De informatie voor professionals over de Wet verplichte ggz is te vinden op de website van het Ketencoördinatieteam Wvggz.

Het Ketencoördinatieteam Wvggz (KCT) werkt in opdracht van de ketenpartners. Het KCT doet dit in 2021 binnen het programma Wvggz waarvan de ministeries van VWS en JenV opdrachtgever zijn. Professionals en organisaties die werken binnen de Wvggz vinden op de website de keten- en regiomonitoren, de informatieproducten, werkafspraken en handreikingen.