Wat is een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking (VB-instelling) is een woonvorm op een groot terrein. De instelling is speciaal ingericht voor mensen met een verstandelijke beperking. De instelling kan ook woningen hebben in een gewone woonwijk.

  • Er zijn verschillende huizen of paviljoens, waarin groepen bewoners wonen.
  • Elke groep heeft een gemeenschappelijke woonkamer met keuken, douches, toiletten en slaapkamers.
  • De instelling biedt meestal dagopvang en een activiteitencentrum. Sommige bewoners gaan buiten de instelling naar school of werk.

Ondersteuning

De bewoners krijgen ondersteuning, bijvoorbeeld van een begeleider, (huis)arts, fysiotherapeut, ergotherapeut, speltherapeut, maatschappelijk werker, orthopedagoog, diƫtist of een activiteitenbegeleider.