Veiligheid in een VB-instelling

De zorgverleners van een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking zijn er verantwoordelijk voor dat de bewoners zich veilig en prettig voelen.

Iedereen moet zich veilig voelen op de afdeling

Samen met uw team bent u er verantwoordelijk voor dat iedereen zich zo veilig en prettig mogelijk voelt op de afdeling.

Merkt u dat een van uw cliënten zich niet veilig voelt? Probeer dat dan met hem te bespreken. Als u merkt dat de cliënt het lastig vindt om daar met u over te praten, kunt u hem aanraden om contact op te nemen met de cliëntvertrouwenspersoon.

Waarom voelt een cliënt zich onveilig?

Probeer te achterhalen waarom uw cliënt zich onveilig voelt. Daarvoor kunnen allerlei redenen zijn, zoals:

  • Wordt hij lastiggevallen door een medecliënt?
  • Vindt hij de mensen om zich heen onberekenbaar?
  • Is er te weinig licht buiten op de gang?

De instelling moet dan proberen de:ze zaken zo goed mogelijk voor hem te regelen.

Bang voor de zorgverleners?

Het is ook mogelijk dat uw cliënt bang is voor u of een van uw collega’s. Dat is nog wat lastiger om te bespreken. Ook hier kan de cliëntvertrouwenspersoon helpen. U kunt proberen om samen met de cliënt te benoemen wat de angst veroorzaakt.

  • Is er wel eens iets gebeurd waardoor hij bang is geworden?
  • Heeft het te maken met de manier waarop jullie praten of de dingen die jullie zeggen?

Misschien komt de communicatie bij hem heel anders over dan hoe jullie het bedoelen. Het is dan goed om erover te praten en er voortaan rekening mee te houden.