Wie gaat over de geldzaken van mijn naaste als hij in een VB-instelling woont?

Mensen met een verstandelijke beperking die niet kunnen werken, komen in aanmerking voor een Wajong-uitkering. Ook als zij in een instelling wonen. Zij moeten van die uitkering een eigen bijdrage betalen aan de instelling.

Eigen bijdrage bij opname in een zorginstelling

Een instelling voor verstandelijk gehandicapten is een zorginstelling. De kosten van deze instellingen worden betaald uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Bewoners betalen een eigen bijdrage.

De eigen bijdrage is bedoeld voor de kosten die niet direct met de zorg te maken hebben, zoals huisvesting, eten, gas, water, licht, enzovoort.

Andere uitgaven

Uw familielid kan daarnaast andere uitgaven hebben, bijvoorbeeld voor kleding, hobby's, sport enzovoort. Ook hiervoor is de Wajong-uitkering bedoeld.

Wie gaat er over het geld?

Uw familielid heeft in principe het recht om zelf zijn geld te beheren. Ook als hij (gedwongen) is opgenomen.

Wat gebeurt er als uw naaste niet goed met geld kan omgaan?

De rechter kan een curator of bewindvoerder aanstellen. Deze persoon behartigt de financiƫle belangen van uw familielid. Hij is dan de wettelijk vertegenwoordiger van uw familielid.

Onder bewind of curatele

Een bewindvoerder of curator is verantwoordelijk voor de uitgaven van uw familielid. Deze wettelijk vertegenwoordiger geeft vaak een (beperkt) bedrag per week of maand aan zakgeld; voor grotere uitgaven moet uw familielid toestemming vragen aan zijn bewindvoerder of curator.