Heeft mijn naaste recht op sociaal contact in een VB-instelling?

Bewoners van een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking kunnen uiteraard contact houden met mensen buiten de zorginstelling. Zij kunnen bezoek krijgen, brieven sturen, bellen en via internet contact houden.

Contact houden met familie en vrienden

Uw naaste kan uiteraard contact houden met mensen buiten de zorginstelling. Hij kan bezoek krijgen, brieven sturen, bellen en via internet contact houden.

Huisregels

Uw naaste moet wel rekening houden met de huisregels. Daarin kunnen bijvoorbeeld regels staan over bezoektijden en tijden dat u kunt bellen. Het is natuurlijk niet handig als uw naaste net naar een activiteit is, of wordt behandeld als u langs komt. De instelling kan vragen of u zich van tevoren even meldt.

In de huisregels kunnen ook afspraken staan over het gebruik van de telefoon en de kosten hiervan. Verder kunnen er afspraken in staan over het gebruik van eigen mobiele telefoons.

Wil uw naaste geen bezoek?

Het kan zijn dat uw naaste geen zin heeft in bezoek. Hij mag dan weigeren.

Wilt u dan weten hoe het met uw naaste gaat? De zorgverleners mogen niet zomaar persoonlijke informatie aan u geven. Daarvoor moet uw naaste zelf toestemming geven. De vertegenwoordiger krijgt u wel informatie en kan toestemming geven om ook anderen op de hoogte te stellen. 

Internet

E-mail en internet kunnen ook geschikt zijn om contact te houden met de buitenwereld. De instelling is echter niet verplicht om een internetaansluiting beschikbaar te stellen. Cliënten mogen wel zelf een internetaansluiting regelen. De kosten voor aansluiting en abonnement zijn dan voor henzelf.

Post ontvangen

Zorgverleners mogen de post van uw naaste niet lezen, tenzij hij zelf (of zijn vertegenwoordiger) vraagt om de post voor te lezen, omdat hij bijvoorbeeld moeite heeft om te lezen. Het is belangrijk hier duidelijke afspraken over te maken die de instelling vast legt in het zorgleefplan.

Beperking van contact

Bij een gedwongen opname kan de behandelaar contact verbieden of beperken. Dat is een vrijheidsbeperking.

De behandelaar kan besluiten dat de post van een cliënt geopend moet worden om te controleren of er iets gevaarlijks in zit. Ook dan mogen de zorgverleners de post niet lezen, en ook niet achterhouden.