Persoonlijke hygiëne en nachtrust in een VB-instelling

Bij verantwoorde zorg hoort persoonlijke hygiëne en voldoende nachtrust. Regelmatig douchen of een bad nemen is in onze maatschappij gebruikelijk. Als zorgverlener kunt u uw cliënten hierop aanspreken en hen zo nodig helpen om te douchen of baden. Ook de bedtijden hebben soms aandacht nodig.

Cliënten die niet willen douchen

Het is belangrijk om na te gaan waarom iemand niet wil douchen. Daarvoor kunnen allerlei redenen zijn, zoals:

  • Angst dat iemand de badkamer in komt tijdens het douchen
  • De badkamer vervelend vinden, bijvoorbeeld koud of vies
  • Het water is altijd te warm of te koud
  • Angst om uit te glijden
  • Geen fijne shampoo

Extra aandacht voor de hygiëne

Wil een cliënt structureel niet douchen of baden? Dan vraagt dit extra aandacht van de verzorging. Dit moet dan beschreven staan in het zorgplan.

Is er een medische noodzaak?

Soms is er een medische noodzaak om te douchen of te baden. Bijvoorbeeld als iemand een wond heeft die onder de douche schoongespoeld moet worden.

Weigert een cliënt dit? Dan kan een arts onderzoeken of hij overziet wat de gevolgen zijn van zijn weigering. Als hij dat niet overziet, kan de arts de cliënt wilsonbekwaam verklaren op het gebied van douchen en baden. Hij kan dan gedwongen worden onder de douche te gaan. Er is dan sprake van dwang op grond van de WGBO, niet op grond van de Bopz.

Bedtijden

Volwassen bewoners bepalen zelf hoe laat ze naar bed gaan en hoe laat ze opstaan. Soms maakt de behandelaar afspraken over bedtijden en nachtrust. Die moeten dan in het zorgplan staan.

Voor kinderen en jongeren stelt de instelling de bedtijden vast.

Rekening houden met anderen

In de huisregels staan vaak afspraken over hoe laat het stil moet zijn in een instelling. Uw cliënt moet hier rekening mee houden als hij later op blijft.

Opstaan

Voor opstaan geldt hetzelfde als voor het naar bed gaan: volwassen cliënten mogen dit zelf bepalen. Uw cliënt heeft waarschijnlijk wel de verplichting om op tijd op zijn werk, de dagbesteding of school te zijn. Heeft hij moeite om op tijd op te staan? Dan kunt u afspreken dat de begeleiding de cliënt stimuleert om op te staan.