Moet mijn naaste douchen en op tijd naar bed in een VB-instelling?

Bewoners van een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking bepalen zelf of ze zich willen wassen en hoe laat ze naar bed gaan. De zorgverleners zullen wel aandacht geven aan een goede hygiëne en nachtrust, maar zonder iemand te dwingen.

Persoonlijke hygiëne

Bij goede zorg hoort persoonlijke hygiëne. Regelmatig douchen of een bad nemen is in onze maatschappij gebruikelijk. Zorgverleners kunnen uw naaste hierop aanspreken en hem zo nodig helpen om te douchen of baden.

Wil uw naaste niet douchen?

Het is dan belangrijk om na te gaan waarom uw familielid niet wil douchen. Daarvoor kunnen allerlei redenen zijn, zoals:

  • Angst dat iemand de badkamer in komt tijdens het douchen
  • De badkamer vervelend vinden, bijvoorbeeld koud of vies
  • Het water is altijd te warm of te koud
  • Angst om uit te glijden
  • Geen fijne shampoo

Extra aandacht voor de hygiëne

Wil uw familielid structureel niet douchen of baden? Dan zullen de zorgverlener hier extra aandacht aan geven. Dit moet dan beschreven staan in het zorgplan.

Is er een medische noodzaak?

Soms is er een medische noodzaak om te douchen of te baden. Bijvoorbeeld als uw familielid een wond heeft die onder de douche schoongespoeld moet worden.

Weigert uw naaste dit? Dan kan een arts onderzoeken of uw naaste overziet wat de gevolgen zijn van zijn weigering. Als hij dat niet overziet, verklaart de arts uw naaste wilsonbekwaam op het gebied van douchen en baden. Hij kan dan gedwongen worden onder de douche te gaan. Er is dan sprake van dwang op grond van de WGBO.

Nachtrust

Volwassen cliënten bepalen zelf hoe laat zij naar bed gaan, voor kinderen en jongeren stelt de instelling de bedtijden vast.

Het kan zijn dat de behandelaar ook met een volwassene afspraken wil maken over de nachtrust, bijvoorbeeld omdat dat beter is voor de gezondheid van uw familielid. Afwijkende bedtijden moeten vermeld worden in het zorgplan.

Rekening houden met anderen

In de huisregels staan vaak afspraken over hoe laat het stil moet zijn in een woning. Uw familielid moet hier rekening mee houden als hij later op blijft.

Opstaan

Voor opstaan geldt hetzelfde als voor het naar bed gaan: volwassen cliënten mogen dit zelf bepalen. Uw familielid heeft waarschijnlijk wel de verplichting om op tijd op zijn werk, de dagbesteding of school te zijn.

Heeft uw familielid moeite om op tijd op te staan? Dan kunt u afspreken dat de begeleiding uw familielid stimuleert om op te staan.