Mag mijn naaste zelf zijn kamer in en uitgaan als hij in een VB-instelling woont?

Uw naaste moet zelf zijn kamer uit kunnen gaan, als hij daartoe in staat is. Zorgverleners mogen de deur op slot doen als uw naaste het daar zelf mee eens is.

Wil uw naaste niet op zijn kamer blijven?

Het is mogelijk dat de zorgverleners uw naaste verzoeken om op zijn kamer te blijven, maar dat hij zich daartegen verzet. Doet de zorgverlener de kamerdeur dan op slot, zodat uw naaste er niet uit kan? Dan is er sprake van dwang. De zorgverlener moet altijd kijken of er een minder ingrijpende oplossing is.

Deze vorm van dwang kan alleen:

  • als uw naaste gedwongen is opgenomen en
  • als de opsluiting voldoet aan de eisen die de Wet Bopz stelt. Er moet bijvoorbeeld sprake zijn van gevaar.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vindt het opsluiten van cliënten in de eigen kamer onwenselijk.

Terugtrekken op de eigen kamer

Is uw naaste soms heel gespannen, boos of verdrietig? Dan wil hij zich misschien terug trekken op de eigen kamer. Er is er geen sprake van verplichte afzondering.

Voorwaarde is dat uw naaste zich niet verzet, maar zelf naar zijn kamer wil. Het mag geen straf zijn en de zorgverleners mogen de deur van de kamer niet op slot doen. Uw naaste moet zelf terug kunnen keren of daarbij hulp kunnen vragen.