Oorzaken van gedragsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking

Gedragsproblemen ontstaan meestal door een combinatie van de persoon en zijn omgeving.

Om de oorzaken van gedragsproblemen te achterhalen kunt u op onderstaande punten letten.

Eigenschappen van de persoon zelf

 • De leeftijd: jongere kinderen en oudere volwassenen hebben vaker gedragsproblemen.
 • Heeft de persoon pijn of een ziekte? Ook medicijnen kunnen gedrag beïnvloeden.
 • Is er sprake van een bijkomende ontwikkelingsstoornis, zoals een vorm van autisme of ADHD?
 • Is er sprake van (langdurige) psychiatrische problematiek?
 • Kan de persoon slecht zien of slecht horen?

Zie ook: Relatie tussen gedrag en gezondheid

Woonomgeving

 • Heeft de persoon last van de woonomgeving, bijvoorbeeld omdat hij geen eigen kamer heeft of omdat de afdeling voor hem te druk is?
 • Zijn er voor hem te veel prikkels en onrust (lawaai, gedrag van medebewoners)?
 • Kan hij makkelijk naar buiten, is de woning in de buurt van het centrum of juist van de natuur?

Bezigheden

 • Verveelt de persoon zich? Of wordt hij juist overvraagd?
 • Heeft de persoon te weinig bewegingsvrijheid, bijvoorbeeld doordat er geen hulpmiddelen beschikbaar zijn?
 • Wil de persoon meer presteren dan mogelijk is?
 • Kan hij te weinig keuzes maken, wordt alles geregeld zonder eigen invloed?
 • Zijn er onduidelijke afspraken en tegenstrijdige adviezen (bijvoorbeeld op het werk of in de dagbesteding)?

Sociale omgeving

 • Heeft hij geen eigen vrienden?
 • Is er te weinig aandacht van anderen voor bijvoorbeeld persoonlijke wensen, ervaringen en emoties?
 • Begrijpt de persoon niet goed wat er gebeurt in de omgeving?

Zorg omgeving

 • Is het werktempo van begeleiders en verzorgers te hoog?
 • Is er sprake van steeds wisselende zorgverleners en begeleiders?
 • Hoe gaan de zorgverleners met elkaar om? Geeft dat spanningen in de instelling?
 • Is de bezetting in het team voldoende en zijn de juiste kennis en vaardigheden aanwezig?
 • Weet iedereen hoe te handelen, ook als er sprake is van gedragsproblemen?
 • Communiceert iedereen goed met de cliënt?
 • Is iedereen zich bewust van de eigen invloed op het gedrag van een cliënt? Wordt daar onderling over gesproken?

Financiering

 • Is er voldoende financiering om de zorg te bieden die noodzakelijk is? Zijn alle mogelijkheden benut? U kunt hiervoor eventueel advies vragen bij het zorgkantoor in uw regio.

Advies bij ernstig probleemgedrag

Het CCE kan adviseren bij ernstig probleemgedrag door een verstandelijke beperking.