Meer zelfredzaamheid voor cliënten met een verstandelijke beperking

Zelfredzaamheid van cliënten wordt steeds belangrijker. Daardoor verandert het werk van professionele zorgverleners.

Vilans maakte de Handreiking zelfredzaamheid voor wijkverpleegkundigen, waarin wordt uitgelegd wat zelfredzaamheid inhoudt en hoe wijkverpleegkundigen hier in de praktijk mee aan de slag kunnen. De handreiking is ook interessant voor mantelzorgers en andere professionele zorgverleners.