Laat cliënten met een verstandelijke beperking meepraten over vrijheidsbeperking

Meedenken over vrijheidsbeperking is een boekje van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland voor mensen met een verstandelijke beperking die te maken hebben met vrijheidsbeperkingen. Het boekje helpt hen om met zorgverleners te praten over beperkingen in hun leven. Het legt ook uit welke rechten cliënten hebben. Doel is dat vrijheden minder beperkt worden als cliënten en zorgverleners er samen over praten.

Voor zorgverleners is er de handreiking Nadenken over vrijheidsbeperking.