Inzicht in het aantal vrijheidsbeperkingen bij cliënten met een verstandelijke beperking

Het terugdringen van vrijheidsbeperking begint met een duidelijk beeld van hoeveel vrijheidsbeperkende maatregelen er op dat moment worden gebruikt.

Dus breng om te beginnen in kaart hoeveel en welke middelen en maatregelen worden ingezet en bij welke cliënten.

Kennisplein gehandicaptenzorg biedt instrumenten hiervoor.