Hechting bij een verstandelijke beperking

Het ontwikkelen van een gehechtheidsrelatie is de basis in ieders leven. Gehechtheid gaat over de band van een kind en zijn opvoeder. De opvoeder biedt troost en vertrouwdheid. 

Een veilige gehechtheid zorgt voor basisveiligheid, nodig voor een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling. Verstoring van een veilige hechting vergroot de kans op psychische problemen en gedragsproblemen.

Voor mensen met een verstandelijke beperking is een veilige hechting natuurlijk ook heel belangrijk. Omdat hun ontwikkeling anders verloopt en zij vaak te maken hebben met wisselende begeleiders, naast de ouders/opvoeders, vraagt hechting extra aandacht en voldoende kennis.

Op Kennisplein Gehandicaptenzorg staan verschillende publicaties over hechting bij een verstandelijke beperking.