80 alternatieven voor vrijheidsbeperking

De Alternatievenbundel van Vilans bundelt ruim 80 succesvolle alternatieven voor vrijheidsbeperking.

Deze uitgave besteedt aandacht aan vrijheid om het eigen leven in te richten in brede zin. De bundel bevat ook een up-to-date overzicht van de technologische oplossingen zoals domotica en GPS-trackers die ingezet worden om de vrijheid van cliënten te vergroten.

Veel van de alternatieven zijn ook bruikbaar in de thuissituatie of kleinschalige woonvormen.