Handreiking huisregels (VGN)

Alle instellingen met een Bopz-aanmerking zijn verplicht huisregels op te stellen. Het is van belang dat instellingen huisregels opstellen vanuit het oogpunt van kwaliteit van zorg. Deze handreiking biedt hiervoor richtlijnen.