Wie beslist over de zorg voor cliënten met een verstandelijke beperking?

Cliënten krijgen op allerlei manieren hulp bij het maken van keuzes. Dat is belangrijk, maar vraagt ook om zorgvuldigheid. Waar mogelijk moeten zij de kans krijgen om zelf beslissingen te maken. Ook als het gaat over zorg of over de plek waar zij wonen.

Hulp bij keuzes over zorg

Mensen met een verstandelijke beperking krijgen vaak van verschillende personen hulp bij keuzes over de zorg.

  • Familie en andere naasten
  • De huisarts heeft meestal een centrale rol in de zorg. Cliënten kunnen hier terecht met vragen over hun gezondheid. De huisarts heeft contact met andere behandelaars, zoals de medisch specialist, de fysiotherapeut of de ergotherapeut. Zo houdt hij een goed beeld van de situatie van uw cliënten. Hij kan beoordelen wat een cliënt wel en niet aan kan, en welke risico’s er zijn.
  • Als zorgverlener kunt u uw cliënten helpen om te begrijpen welke keuzes hij heeft en wat de gevolgen zijn van zijn keuze.
  • De arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) coördineert meestal de zorg van de cliënten.

Cliënten die niet zelf kunnen beslissen over hun zorg

Cliënten die de gevolgen van bepaalde beslissingen niet goed overzien, kunnen wilsonbekwaam worden verklaard voor die beslissingen. Zij krijgen dan een vertegenwoordiger.

Begrijpelijke informatie over de zorg

In de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) staat dat iedere cliënt in de zorg begrijpelijke informatie moet krijgen over medische behandelingen en bijbehorende zorg, zoals verpleging en verzorging.

'Begrijpelijk' wil zeggen dat de informatie is afgestemd op wat de cliënt kan begrijpen. Dat geldt ook voor mensen met een verstandelijke beperking.

Als zorgverlener bent u verantwoordelijk voor een goede uitleg over de zorg, afgestemd op wat uw cliënt kan begrijpen.

Ook mensen met een ernstige verstandelijke beperking moeten gehoord worden

Ook cliënten met een ernstige beperking die bijna niet kunnen communiceren hebben het recht om zo goed mogelijk gehoord te worden. Dat is niet makkelijk. U zult via non-verbale communicatie moeten achterhalen wat uw cliënt wel en niet wil, zodat u de zorg waar mogelijk kunt afstemmen op de wensen van de cliënten.

Zorg die aansluit bij de cliënt

De zorg moet goed passen bij de mogelijkheden en voorkeuren van uw cliënten. Dit is vastgelegd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Hierin staat dat zorg cliëntgericht moet zijn en afgestemd op de behoeften van de cliënt.