Beslissingen over zorg en ondersteuning door mensen met een verstandelijke beperking

Uw naaste krijgt op allerlei manieren hulp bij het maken van keuzes. Dat is belangrijk, maar vraagt ook om zorgvuldigheid. Waar mogelijk moet uw naaste de kans krijgen om zelf beslissingen te maken. Ook als het gaat over zorg of over de plek waar hij woont.

Wie kan uw naaste helpen bij keuzes over zijn zorg?

 • Familie en andere naasten
   
 • De huisarts heeft meestal een centrale rol in de zorg. Uw familielid kan hier terecht met vragen over zijn gezondheid. De huisarts heeft contact met andere behandelaars, zoals de medisch specialist, de fysiotherapeut of de ergotherapeut. Zo houdt hij een goed beeld van de situatie van uw familielid. Hij kan beoordelen wat uw familielid wel en niet aan kan, en welke risico’s er zijn.
   
 • Begeleiders kunnen uw naaste helpen om te begrijpen welke keuzes hij heeft en wat de gevolgen zijn van zijn keuze.
   
 • De arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) coördineert meestal de zorg die uw naaste krijgt.

Kan uw naaste niet zelf beslissen over zijn zorg?

Als uw naaste de gevolgen van bepaalde beslissingen niet goed overziet, kan hij wilsonbekwaam worden verklaard voor die beslissingen. Hij krijgt dan een vertegenwoordiger.

Begrijpelijke informatie over zorg

In de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) staat dat iedere cliënt in de zorg begrijpelijke informatie moet krijgen over eventuele medische behandelingen en bijbehorende zorg (zoals verpleging en verzorging).

'Begrijpelijk' wil zeggen dat de informatie is afgestemd op wat de cliënt kan begrijpen. Dat geldt ook voor mensen met een verstandelijke beperking.

Zorgverleners zijn verantwoordelijk voor een goede uitleg over de zorg, afgestemd op wat uw familielid kan begrijpen.

Ook mensen met een ernstige verstandelijke beperking moeten gehoord worden

Ook als uw familielid een ernstige beperking heeft en bijna niet kan communiceren, moet hij zo goed mogelijk gehoord worden. Dat vraagt veel van de zorgverleners. Zij zullen via non-verbale communicatie moeten achterhalen wat uw familielid wel en niet wil, zodat de zorg waar mogelijk afgestemd kan worden op de wensen van de cliënt.

Zorg die is afgestemd op de persoon

Ieder mens heeft een eigen persoonlijkheid en eigen wensen. Respect daarvoor is een belangrijk uitgangspunt bij de zorg en ondersteuning. Dat geldt bij mensen met een lichte, matige én ernstige verstandelijke beperking.

 • Bij goede zorg en ondersteuning hebben begeleiders respect voor de persoonlijkheid van hun cliënten.
 • Zij geven zorg die goed past bij de mogelijkheden en voorkeuren van de persoon.
 • Dit is wettelijk vastgelegd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Hierin staat dat zorg cliëntgericht moet zijn en afgestemd op de behoefte van de cliënt.