Veelgestelde vragen

U vindt onderaan deze pagina een document met veelgestelde vragen, opgesteld en beantwoord door de ketenpartijen die zijn betrokken bij de uitvoering van de Wvggz.

Van Bopz naar Wet Verplichte GGZ (was-wordt-tabel)

De Wvggz is in werking getreden. De Wvggz en de Wzd brengen een aantal veranderingen met zich mee, al blijft er ook veel hetzelfde. Het document onderaan de pagina geeft daar inzicht in.

Voor verschillende betrokkenen zijn de belangrijkste taken/rechten benoemd, zowel in de huidige situatie als in de nieuwe situatie. Het document bevat ook een terminologie-lijst.