Informatieproducten Wvggz voor cliënten

Op 1 januari 2020 gaat de Wet verplichte ggz in. De informatieproducten zijn opgesteld door werkgroepen van verschillende ketenpartijen en bedoeld voor organisaties die de Wvggz uitvoeren.

Vragen?

Vragen over de uitvoering van de Wvggz kunt u mailen naar ketenbureauwvggz@minvws.nl, onder vermelding van naam en telefoonnummer.

De helpdesk van het Informatiepunt Dwang in de zorg beantwoordt géén vragen over de producten.

Productoverzicht

Artikel, document

Opsteller

Omschrijving

Deze producten ondersteunen de uitvoering van de Wvggz per 1 januari 2020
Art 5:4 lid 2b en 7:11 lid 3b Instemming persoonsgegevens aan pvp MIND

Indien de betrokkene daarmee instemt worden de persoonsgegevens van betrokkene aan de patiëntenvertrouwenspersoon verstrekt, met als doel betrokkene te kunnen informeren over de mogelijkheid tot advies en bijstand door een patiëntenvertrouwenspersoon.

Art 5:5 lid 1
Eigen plan van aanpak
MIND

De betrokkene kan zelf een plan van aanpak opstellen om verplichte zorg te voorkomen.

Art 5:5 lid 1
Kennisgeving plan van aanpak
MIND

Indien de betrokkene een eigen plan van aanpak wilt opstellen maakt hij dit middels een kennisgeving bekend bij de GD. 

Art 7:2 lid 5 Persoonsgegevens betrokkene MIND

De betrokkene verleent uitdrukkelijke toestemming aan de burgemeester voor het verstrekken van persoonsgegevens patiëntenvertrouwenspersoon.

Art. 7:6 lid 1 Beroep tegen crisismaatregel MIND Betrokkene kan beroep indien tegen de crisismaatregel.

Art 8:16 lid 1
Aanvraag tot overplaatsing

MIND

Betrokkene, de vertegenwoordiger of de zorgverantwoordelijke kunnen bij de geneesheer-directeur een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag indienen voor een overplaatsing.

Art 8:17 lid 1
Aanvraag tot onderbreking verplichte zorg

MIND

Betrokkene, de vertegenwoordiger, de advocaat of de zorgverantwoordelijke kan schriftelijke en gemotiveerde aanvraag indienen voor een tijdelijke onderbreking

Art 8:17 lid 9 Verzoek tot hervatting verplichte zorg MIND

De geneesheer-directeur kan op een daartoe strekkend schriftelijk en gemotiveerd verzoek de beslissing tot tijdelijke onderbreking van de verplichte zorg intrekken

Art 8:18 lid 1
Aanvraag beëindiging verplichte zorg

MIND

Betrokkene, de vertegenwoordiger, de advocaat of de zorgverantwoordelijke kan schriftelijke en gemotiveerde aanvraag indienen voor beëindiging van verplichte zorg

Art 8:19 lid 1 Aanvraag beëindiging MIND

Indien de geneesheer-directeur afwijzend of niet tijdig reageert op de aanvraag voor beëindiging van verplichte zorg, kan degene die de aanvraag heeft ingediend bij de officier van justitie een aanvraag indienen om een verzoekschrift voor de beëindiging van de verplichte zorg bij de rechter in te dienen