Informatieproducten voor de uitvoering van de Wvggz

In april 2018 is een traject gestart waar middels ketenbrede werksessies het procesverloop en de informatie-uitwisseling in de Wvggz-keten met de betrokken ketenpartijen nader is uitgewerkt. Naast de uitwerking tijdens de werksessies hebben ketenpartijen ook zelf producten uitgewerkt, in afstemming met andere ketenpartijen.

Resultaten van dit traject zijn op deze pagina gepubliceerd als informatieproducten en een procesbeschrijving. Deze producten zijn bestuurlijk vastgesteld. Sommige informatieproducten hebben een versienummer, echter is dit bedoeld voor het interne administratieve proces.

De informatieproducten zijn, door bij de uitvoering van de Wvggz betrokken organisaties, vastgesteld en gelden als uitgangspunt voor operationele informatie-uitwisseling tussen de Wvggz ketenpartners. Omdat de informatie-uitwisseling onderdeel is van de iWvggz wordt aan u gevraagd bedachtzaam om te gaan met wijzigingen. Indien u vragen heeft over de documenten, kunt u deze stellen aan het ketenbureau: ketenbureauwvggz@minvws.nl

De producten zijn ingedeeld per gebruikersgroep:

Download alle Word informatieproducten Wvggz (zip-bestand)

Werklijst informatieproducten en uitwisselmomenten

Download de werklijst informatieproducten Wvggz

Hoofdprocesmodel