Informatiebronnen uitvoering Wvggz

U vindt hier een overzicht van informatiebronnen over de Wvggz.

Vragen?

Vragen over de uitvoering van de Wvggz kunt u mailen naar ketenbureauwvggz@minvws.nl, onder vermelding van naam en telefoonnummer.

De helpdesk van het Informatiepunt Dwang in de zorg beantwoordt géén vragen over de producten.

Overzicht

Informatiebron

Doelgroep

Omschrijving

Overzicht informatiebronnen voor professionals ketenpartijen Wvggz

webpagina ketenprogramma Wvggz, link binnen www.dwangindezorg.nl

Professionals

Informatie, proces/productbeschrijvingen, handreikingen Wvggz, antwoorden op veelgestelde vragen

Intra/internetsites van de diverse ketenpartners

Achterban van elke ketenpartner

Informatie, proces/productbeschrijvingen, handreikingen Wvggz, antwoorden op veelgestelde vragen

www.dwangindezorg.nl

Cliënten, familie en professionals

Informatie, link naar de webpagina ketenprogramma Wvggz

www.rijksoverheid.nl

Algemeen publiek

Informatie over Wvggz, Wzd en Wfz

Nieuwsbrief ketenprogramma/VWS (komt voor het eerst uit in 2019)

Achterbannen ketenpartners

Voor ketenpartijen vermeldenswaardige ontwikkelingen (vanuit ketenprogramma, VWS/JenV of ketenpartijen). O.a. attendering op nieuw gepubliceerde producten en events op webpagina ketenprogramma Wvggz.

Nieuwsflits ketenprogramma/VWS (vanaf 2019)

Achterbannen ketenpartners

Informatie over belangrijke mijlpalen/events.