Communicatieproducten uitvoering Wvggz

Op deze pagina staan communicatieproducten die onder verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS zijn gemaakt.

Deze producten kunnen betrokken ketenpartijen helpen met de eigen communicatie over de implementatie van de Wvggz naar de achterban vorm te geven.

Vragen?

Vragen over de uitvoering van de Wvggz kunt u mailen naar ketenbureauwvggz@minvws.nl, onder vermelding van naam en telefoonnummer.

De helpdesk van het Informatiepunt Dwang in de zorg beantwoordt géén vragen over de producten.

Kernboodschap

Video's

Voorlichtingsfilm van het ministerie van VWS

In dit filmpje wordt op eenvoudige wijze uitgelegd hoe de Wet Verplichte Gezondheidszorg (Wvggz) werkt.

Ondersteuning door een patiëntenvertrouwenspersoon

In dit filmpje wordt uitgelegd waarom cliënten die met dwangzorg te maken hebben, recht hebben op de ondersteuning van een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) en welke ondersteuning dat kan zijn. 

Het filmpje is bedoeld voor personen die betrokken zijn bij de aanvraag van een crisismaatregel of zorgmachtiging en met name diegene die cliënten toestemming moeten vragen om de persoonsgegevens naar de Stichting PVP door te mogen sturen.

Samenwerking tussen de ketenpartners Wvggz

Deze animatie geeft een beeld van de samenwerking tussen de ketenpartners in het proces voor de crisismaatregel in de Wvggz.
In het scenario is (voor de lengte en de duidelijkheid) alleen het hoofdproces tussen de ketenpartners in beeld gebracht. Als voorbeeld: de verstrekking van informatie aan andere partijen dan de getoonde professionals, zoals familie, advocatuur en Stichting PVP, zijn niet in beeld gebracht.