Communicatie-agenda Wvggz

Communicatie over de Wvggz is in volle gang vanuit alle ketenpartners. Extern wordt de website als belangrijkste communicatiemiddel ingezet. De interne communicatie aan de achterbannen is divers. Onderstaand overzicht van communicatiemomenten laat de ketensamenwerking en de onderlinge verbinding zien van de ketenpartners

Vragen?

Vragen over de uitvoering van de Wvggz kunt u mailen naar ketenbureauwvggz@minvws.nl, onder vermelding van naam en telefoonnummer.

De helpdesk van het Informatiepunt Dwang in de zorg beantwoordt géén vragen over de uitvoering van de Wvggz.

Agenda

Communicatiemiddel

Afzender

Samenwerking

Publicatiedatum

Customer journey (basis verhaal)

Ketenbureau

Allen: communicatie afstemmen met partners per processtap

eind augustus

Ketenconferentiekrant

Ketenbureau

Allen

12 september 2019

Website dwang in de zorg.nl

VWS

Doorverwijzing van alle partners
fotografie veranderen

12 september

Informatie op Rijksoverheid.nl

VWS

Toevoegen vraag en antwoorden

12 september

Animatiefilm

GGZ Centraal

Gemeente, psychiater, OvJ, GD, rechter, politie en burgemeester

OM wil gebruiken. Mind neemt verwijzing op.

Animatiefilm

Ketenbureau

Toevoegen OM: concept beeld ligt bij OM

22 juli aangepast

Publicaties: ledenbrief, nieuwsbrief zorg en veiligheid, VNG magazine, Binnenlands Bestuur

VNG

Interview Blokhuis – Wim Hus
navragen bij Vincent

Zomer 2019

(korte) (social media) campagne

VNG

Navragen bij Vincent
partners willen hierop aanhaken. Wordt waarschijnlijk herhaalt….
 

Aantal tweets geplaatst tijdens de zomer.

VNG n.t.b. (intranet, SM)

VNG

Foto blokhuis bezoekt Veiligheidshuis

???

Toolkit (informatiepakket voor inwoners) voor gemeenten

VNG

Concepten delen met partners zodat zij hierop  kunnen aanhaken en eigen materialen toevoegen.
 

Oktober

Informatiebijeenkomst
live streamen

MIND

Uitleg plan van aanpak en ambulante zorg/dwang. Partners willen/kunnen meekijken. Lotte stuurt de link.
 

23 september

Nieuwsbrief

MIND

Lid-organisaties van MIND: plan van aanpak.

Elke maand delen met communicatie-overleg
 

PVP winter krant

PVP

GGZ Nederland en VNG. Stappenplan voor de betrokkene. Concepten en inhoud worden afgestemd.

November 2019

Infographics – Metrokaarten

OM

Benoemen van partners: NGB, NVVP, GGZ, OM, rechter en politie.

doorlopend

Procesbeschrijvingen op basis van metrokaarten

OM

Partners worden genoemd.

lopend

Werkinstructies op basis van procesbeschrijvingen

OM

Partners worden genoemd.

lopend

Nieuwsbericht over kennissite/intranet: koppeling OM en VNG. (ICT mijlpaal)

OM

VNG en OM

Delen met partners, zodat zij dit kunnen opnemen in nieuwsbrieven en intranetberichten.

Donderdag 1 augustus – gepubliceerd.

Opportuun – personeelsblad

OM

Breed verspreiding. Marijke onderzoekt mogelijkheden verbinding met forensische zorg (e-learning)
 

Najaar 2019

Roadshows

OM

BPOZ brigades met Crisismaatregel in nieuw ICT systeem gewerkt.

Najaar 2019

Bijeenkomsten voor rechters

Rechtspraak

Organiseren rechtbanken dit zelfstandig of is er coordinatie op vanuit een projectleider?

Arnout in actie.

26 september rechtbank Rotterdam (PVP, NvVP)
 

Advocatenblad, digitale nieuwsbrief

Nova

Uitleg over de wet en de veranderingen voor de advocaat

Illie deelt deadlines

Toezicht op sector overstijgende wetten (Wmo, Wvggz, Wzd): middelen n.t.b.

IGJ

VNG

Najaar 2019

Consultatieronde toetsingskader Wvggz –workshop op ketenconferentie ‘concept’

IGJ

Ketenpartners worden uitgenodigd

September 2019

Rondetafel van WZD en WVGGZ

IGJ

Zelfde genodigden van eerder tafel.

Oktober (ovb)

Publicatie toetsingskader Wvggz

IGJ

Ketenpartners worden geïnformeerd

Najaar 2019

Locatieregister van alle WVGGZ instellingen, aanvullende informatie is nodig.

VWS

Vraag wordt uitgezet bij de instellingen om informatie aan te leveren. Website en samenwerking GGZ Nederland via nieuwsbrieven.

November aanpassing van de instellingen.

Platform website (open gedeelte)

GGZ

Platform website over WVGGZ met informatie en doorverwijzingen. Link naar IGJ en PVP nog op te nemen.

Voor iedereen toegankelijke en te verspreiden.

Intranet:

Dossier WVGGZ
E-learning (accreditatie)

NVVP

Intern kennisdelen, ook met verbindingen naar ketenpartners.

Workshop waar NVVP komt spreken over ambulante zorg.

GGZ

NVVP en GGZ kennisdelen. Handreiking publiceren.

Publicatie medio september

Platform voor naasten van betrokkenen.

LSVP

Patientenorganisaties maken samen iets voor de naasten – monitoren hoe het in de praktijk verloopt

Eind 2019 – begin 2020

Infographics voor trainingen

politie

Weeknieuwsbrief

NVVP

Bovenstaande punten kunnen hierin worden meegenomen door Marjolein

Wekelijks.

ICT en IMPLEMENTATIE MIJLPALEN

Uitleg scenario’s

Ketenbureau

Factsheet VNG (zie bijlage)

Business case IV (zie bijlage)

Kernboodschap uithalen en breder delen!

Khonraad presenteert systeem voor burgemeesters

VNG

NGB

3 of 4 september!

(tweede) bijeenkomst projectleiders bij gemeenten

VNG

Sept/okt

(tweede) factsheet IV

VNG

Sept/okt

Voortgang scenario 1: veilige mail

Ketenbureau en ICT projectleiders

De te nemen stappen:

  • 1 september VM ingekocht (-3 organisaties)
  • Procesafspraken 15/9
  • Eind september testen
  • Planning is nog niet volledig.
  • Streefdatum is 1 januari 2020.

1e verbinding:

OM en Khomraad
OM en Rechtspraak
Nieuwsmomenten per partner (ophalen ICT projectleider)

Ketentest – nieuwsbericht, interview of verslag van de dag!

ICT projectleiders

Alle informatielijnen en systemen met verbindingen worden getest.

Bevindingen en resultaten delen.

Voortgang meenemen in bovenstaande momenten.
November 2019

Gebruikersacceptatietest en functionele test

Experts gaan het systeem gebruiken en informatie delen.

Scenario2: alle systeemkoppelingen (voor crisismaatregel)

Elf koppelingen tussen systemen in kaart brengen (1-1-2020)

Planning nog niet volledig.

Medio 2020

Proefimplementatie
(oefensessies 2e ronde)

Casuïstiek – delen we de juiste informatie met elkaar.

Q3 – Q4

Informatieproducten 1.0 versie gereed