Verdiepingsinformatie oefensessies

Hieronder staat een overzicht van de verdiepingsinformatie bij de regionale oefensessies voor de implementatie van de Wvggz.

Informatieproducten

Enkele informatieproducten spelen een belangrijke rol in het proces van een zorgmachtiging en/of een crisismaatregel. Het is handig als de deelnemers weten wat deze informatieproducten inhouden.

De belangrijkste informatieproducten zijn:

 • Aanvraag voorbereiding zorgmachtiging
 • Eigen Plan van Aanpak (PvA)
 • Medische verklaring zorgmachtiging
 • Zorgplan
 • Verzoekschrift tot afgifte zorgmachtiging
 • Medische verklaring crisismaatregel
 • Crisismaatregel

Onderaan de pagina staan links naar deze documenten. U kunt ook alle informatieproducten tegelijk downloaden.

Wettekst

Voor de regionale Wvggz-bijeenkomsten zijn de volgende hoofdstukken uit de wettekst (nog) niet van vitaal belang, maar bij de inwerkingtreding op 1 januari 2020 is het uiteraard van belang deze hoofdstukken goed kennen:

 • Wvggz Hoofdstuk 2: Algemene Uitgangspunten
 • Wvggz Hoofdstuk 6: Zorgmachtiging
 • Wvggz Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen
 • Wvggz Hoofdstuk 11: Patiëntenvertrouwenspersoon
 • Wvggz artikel 13:1 tot en met 13:3: Toezicht

Net als bij de kerninformatie kunnen deelnemers ook hierbij weer de processchema’s gebruiken om beter te begrijpen wat de relaties van de ketenpartners tot elkaar zijn.