Proefimplementaties

Het programmabureau heeft proefimplementaties voorbereid voor de Crisismaatregel en de Zorgmachtiging. Hiermee hebben de professionals in de uitvoering vanaf hun eigen werkplek en vanuit de eigen werksituatie kunnen oefenen.

Doel van de proefimplementaties was om te kijken of:

  • de instructies vanuit de eigen organisatie voor de professionals in de uitvoering voldoende richtinggevend waren;
  • de voorbereidde informatieproducten en ICT-voorzieningen bruikbaar zijn geweest voor de professionals in de uitvoering;
  • de in de regio gemaakte (lokale) afspraken afdoende zijn geweest om de Wvggz-taken uit te voeren.

ICT-voorzieningen die al gereed waren, zijntijdens de proefimplementatie voor de professionals (afgestemd met de projectleiders van de ketenorganisaties) beschikbaar gesteld. Hier vind je de scripts en instructies.

Scripts