Kerninformatie oefensessies

Hieronder staat een overzicht van de kerninformatie bij de regionale oefensessies voor de implementatie van de Wvggz

1. Uitleg over de Wvggz

2. Wettekst

De volgende hoofdstukken en artikelen uit de wettekst [leestijd: 30-40 minuten]:

  • Hoofdstuk 3: Criteria voor en Doelen van Verplichte Zorg
  • Hoofdstuk 5: Voorbereiden Zorgmachtiging
  • Artikel 6:6: Vervallen Zorgmachtiging
  • Artikel 7:1 tot en met 7:5: Crisismaatregel

Om de wetsartikelen beter te begrijpen, adviseren we om de processchema’s naast de wetteksten te houden bij het lezen van de wet. Dit laat in een oogopslag zien hoe alle ketenpartners met elkaar verbonden zijn.

De belangrijkste processchema’s zijn :

1. Melding en Aanvraag Verzoekschrift Zorgmachtiging’
2. Eigen Plan van Aanpak of Verzoekschrift Zorgmachtiging’
6. Crisismaatregel

3. Informatieproducten

Deelnemers lezen de informatieproducten die ze in hun eigen rol moeten invullen. Dit varieert per deelnemer. Zo heeft het OM bijvoorbeeld meer informatieproducten dan de gemeenten [leestijd: 3-25 minuten].

4. Brochures