Ketenafspraken

Op deze pagina zijn alle documenten vindbaar, waarover ketenbrede afspraken zijn gemaakt.

Harmonisatie

De documenten op deze pagina zijn in onderling overleg tussen de ketenpartners tot stand gekomenĀ en als definitief vastgesteld.

Harmonisatie maatregelen informatiebeveiliging Wvggz

Het programma Wvggz, is in opdracht van de bij de uitvoering van de wet Verplichte GGZ betrokken partijen de voorbereidingen aan het treffen voor de uitvoering van deze wet. Onderdeel hiervan is het voorbereiden van de informatievoorziening van en tussen deze partijen en verdere betrokkenen.

Publicatie en vragen CISO-forum