Ketenafspraken

Op deze pagina zijn alle documenten vindbaar, waarover ketenbrede afspraken zijn gemaakt.

Harmonisatie

De documenten op deze pagina zijn in onderling overleg tussen de ketenpartners tot stand gekomenĀ en als definitief vastgesteld.

Harmonisatie maatregelen informatiebeveiliging Wvggz

Het programma Wvggz, is in opdracht van het ministerie van VWS en het ministerie van JenV, betrokken bij de uitvoering van de Wet verplichte ggz om betrokken partijen te ondersteunen bij de voorbereidingen voor de uitvoering van deze wet. Onderdeel hiervan is het voorbereiden van de informatievoorziening van en tussen deze partijen en verdere betrokkenen.

Publicatie en vragen CISO-forum Op basis van een classificatie van de processen, de gegevens en een vergelijking van de normen, die gelden per organisatie voor die classificaties, zijn door de werkgroep de belangrijkste principes, maatregelen en vragen besproken en bijeengebracht.