Informatiebronnen uitvoering Wvggz

U vindt hier een overzicht van informatiebronnen over de Wvggz.

Vragen?

Vragen over de uitvoering van de Wvggz kunt u mailen naar ketenbureauwvggz@minvws.nl, onder vermelding van naam en telefoonnummer.

Overzicht

Overzicht informatiebronnen voor professionals ketenpartijen Wvggz

Informatiebron

Doelgroep

Omschrijving

Webpagina ketenprogramma Wvggz, link binnen www.dwangindezorg.nl

Professionals

Informatie, proces/productbeschrijvingen, handreikingen Wvggz, antwoorden op veelgestelde vragen

Intra/internetsites van de diverse ketenpartners

Achterban van elke ketenpartner

Informatie, proces/productbeschrijvingen, handreikingen Wvggz, antwoorden op veelgestelde vragen

www.dwangindezorg.nl

Cliënten, familie en professionals

Informatie, link naar de webpagina ketenprogramma Wvggz

www.rijksoverheid.nl

Algemeen publiek

Informatie over Wvggz, Wzd en Wfz

Nieuwsbrief ketenprogramma/VWS (komt voor het eerst uit in 2019)

Achterbannen ketenpartners

Voor ketenpartijen vermeldenswaardige ontwikkelingen (vanuit ketenprogramma, VWS/JenV of ketenpartijen). O.a. attendering op nieuw gepubliceerde producten en events op webpagina ketenprogramma Wvggz.

Nieuwsflits ketenprogramma/VWS (vanaf 2019)

Achterbannen ketenpartners

Informatie over belangrijke mijlpalen/events.

Nieuwsbrief LSFVP Cliënten, familie en professionals
Interview Herma van der Wal GGZ

Invoering Wvggz heeft gevolgen voor de advocatuur

Advocatuur
Zorgen NOvA om vergoeding advocaten Wvggz Advocatuur