Communicatieproducten uitvoering Wvggz

Op deze pagina staan communicatieproducten die onder verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS zijn gemaakt.

Deze producten kunnen betrokken ketenpartijen helpen met de eigen communicatie over de implementatie van de Wvggz naar de achterban vorm te geven.

Vragen?

Vragen over de uitvoering van de Wvggz kunt u mailen naar ketenbureauwvggz@minvws.nl, onder vermelding van naam en telefoonnummer.

De helpdesk van het Informatiepunt Dwang in de zorg beantwoordt géén vragen over de producten.

Kernboodschap

Interviews

Infographic met scenario's hoorfunctie Wvggz

Factsheet veilige mail

(Engelse) Brochures

Artikelen

Video's

Voorlichtingsfilm van het ministerie van VWS

In dit filmpje wordt op eenvoudige wijze uitgelegd hoe de Wet Verplichte Gezondheidszorg (Wvggz) werkt.

Ondersteuning door een patiëntenvertrouwenspersoon

In dit filmpje wordt uitgelegd waarom cliënten die met dwangzorg te maken hebben, recht hebben op de ondersteuning van een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) en welke ondersteuning dat kan zijn. 

Het filmpje is bedoeld voor personen die betrokken zijn bij de aanvraag van een crisismaatregel of zorgmachtiging en met name diegene die cliënten toestemming moeten vragen om de persoonsgegevens naar de Stichting PVP door te mogen sturen.

Samenwerking tussen de ketenpartners Wvggz 

In de onderstaande animaties is de samenwerking tussen de ketenpartners in beeld gebracht voor de processen voor de Crisismaatregel en de Zorgmachtiging.

In de animaties zijn scenario's gebruikt waarbij voor de lengte en de duidelijkheid alleen de hoofdprocessen tussen de ketenpartners in beeld zijn gebracht. Als voorbeeld: de verstrekking van informatie aan andere partijen dan de getoonde professionals, zoals familie, advocatuur en Stichting PVP, zijn niet of beperkt zichtbaar.

De scenario's bestrijken niet alle paden en mogelijkheden in de wet. Zo benoemt de animatie van de zorgmachtiging dat ambulante zorg wordt verleend, klinische zorg wordt niet getoond. Er zijn ook enkele aannames gedaan over hoe het proces in de praktijk zou kunnen werken, zoals bij de crisismaatregel, waar de crisisopvang een melding doet bij de gemeente. De praktijk kan dus afwijken van de hier getoonde samenwerking.

Crisismaatregel

Zorgmachtiging

Als je vragen hebt over de animaties kun je ze stellen via WvggzWzdWfz@minvws.nl

NB: de animatie van de zorgmachtiging geeft de situatie weer dat iemand voor het eerst in aanraking komt met de Wvggz. In de meeste gevallen bij een zorgmachtiging is de betrokkene echter al in zorg. Die situatie wordt in een aparte animatie uitgewerkt.