Communicatie-agenda Wvggz

Communicatie over de Wvggz is in volle gang vanuit alle ketenpartners. Extern wordt de website als belangrijkste communicatiemiddel ingezet. De interne communicatie aan de achterbannen is divers. In de werkgroep communicatie worden communicatiemomenten met elkaar besproken en afgestemd. Dit geldt ook voor media-aanvragen en evenementen.

Vragen?

Vragen over de uitvoering van de Wvggz kunt u mailen naar ketenbureauwvggz@minvws.nl, onder vermelding van naam en telefoonnummer.

De helpdesk van het Informatiepunt Dwang in de zorg beantwoordt géén vragen over de uitvoering van de Wvggz.