Communicatie over de Wvggz

Ter ondersteuning van de communicatie over de Wvggz, zijn producten gemaakt en worden evenementen georganiseerd. In de werkgroep communicatie zijn, vanuit alle ketenpartners, communicatieadviseurs en woordvoerders aangesloten en betrokken bij de ontwikkeling van de communicatieproducten. Binnen deze werkgroep vindt afstemming plaats over communicatiemomenten en boodschappen. In 2020 wordt deze werkgroep voortgezet.

Vragen?

Vragen over de uitvoering van de Wvggz kunt u mailen naar ketenbureauwvggz@minvws.nl,  onder vermelding van naam en telefoonnummer.