Uitvoering van de Wvggz

De informatieproducten voor de uitvoering van de Wvggz zijn te vinden op de website van het Ketencoördinatieteam Wvggz.

Het Ketencoördinatieteam Wvggz (KCT) werkt in opdracht van de ketenpartners. Het KCT doet dit binnen het programma Wvggz waarvan de ministeries van VWS en JenV opdrachtgever zijn.

Professionals en organisaties die werken binnen de Wvggz vinden op de website de keten- en regiomonitoren, de informatieproducten, werkafspraken en handreikingen.