Van Bopz naar Wet Verplichte GGZ (was-wordt-tabel)

Op 1 januari 2020 treedt de Wvggz in werking. De nieuwe wetten brengen een aantal veranderingen met zich mee, al blijft er ook veel hetzelfde. Dit document geeft daar inzicht in.