Niet tevreden over de zorg?

De kwaliteit van de zorg kan onder druk staan. Bijvoorbeeld bij personeelstekort of te weinig kennis en ervaring bij de zorgverleners.

Zorgverleners kunnen er niet altijd iets aan doen als de omstandigheden voor de zorg (tijdelijk) minder goed zijn. Ze blijven hun cliënten - ondanks de omstandigheden - uiteraard zo goed mogelijk verzorgen.

Maar onder hoge werk- en tijdsdruk is het vaak lastig voor zorgverleners om optimale zorg te geven.

Goede zorg onder de aandacht brengen

Bespreek met de zorgverleners welke invloed hun manier van werken heeft, bijvoorbeeld als iemand haastig is of snel geïrriteerd.

Heeft een cliënt te maken gehad met dwang? Het kan dan goed zijn als de cliënt, zorgverleners en eventueel de familie samen bespreken wat er is gebeurd en hoe deze situatie in de toekomst voorkomen kan worden. 

Klacht indienen

Als de zorg echt onder de maat is, kunt u overwegen een klacht in te dienen.