Zorg weigeren door mensen met verstandelijke beperking of dementie

Cliënten kunnen zich verzetten tegen zorg. Zorgverleners mogen de zorg niet opdringen. Gedwongen zorg is een uiterste middel dat zo veel mogelijk voorkomen moet worden.

Zolang een cliënt geen gevaar veroorzaakt, heeft hij het recht om zijn leven te leiden zoals hij dat zelf wil. Ook als anderen dat geen goede manier van leven vinden.

Alleen bij gevaar is ingrijpen mogelijk

Als een cliënt zichzelf of mensen in zijn omgeving in gevaar brengt, is ingrijpen toegestaan. Dat kan leiden tot een gedwongen opname in een zorginstelling of tot een behandeling tegen zijn zin.

Verzet tegen zorg

Iedere volwassene heeft het recht om eigen keuzes te maken. Dit geldt ook voor mensen met een verstandelijke beperking of dementie. 

Een cliënt mag hulp weigeren. De zorgverlener kan dan (samen met de familie) de cliënt motiveren om de ondersteuning te accepteren. Dwang is alleen toegestaan als er geen andere manier is om een gevaarlijke situatie te doorbreken.

Mensen met een ernstige beperking

Mensen met een ernstige verstandelijke beperking of vergevorderde dementie kunnen meestal niet vertellen wat zij zelf willen. Toch laten zij vaak wel merken wat ze ergens van vinden, met name via hun gedrag. Als zij zich op die manier verzetten tegen zorg, moeten zorgverleners zoeken naar vormen van zorg die men wel accepteert.

Zie ook: