Vrije artsenkeuze

Patiënten/cliënten kunnen zelf kiezen door welke arts ze behandeld worden. In de praktijk zijn er soms wel belemmeringen bij die vrije keuze.

Van behandelaar veranderen

Er zijn allerlei redenen om over te stappen naar een andere behandelaar. Bijvoorbeeld als het niet goed klikt met uw huidige behandelaar, of als u niet (meer) verder komt met de behandeling. Het is ook mogelijk dat u het niet eens bent met uw behandeling. 

Wat kunt u doen?

Bespreek bij voorkeur eerst met uw huidige behandelaar waarom u niet tevreden bent.

  • Misschien kunt u een andere behandeling krijgen, of kan uw behandelaar u doorverwijzen naar iemand anders.
  • Dat kan een behandelaar binnen dezelfde zorginstelling zijn, of bij een andere zorgaanbieder.
  • Ook uw huisarts kan u doorverwijzen naar een andere behandelaar of naar een andere zorginstelling.

Zorgkaart Nederland geeft een overzicht van behandelaars en zorgaanbieders in heel Nederland, vaak met waarderingen van cliënten.

Zijn er beperkingen bij vrije artsenkeuze?

In de praktijk lukt het niet altijd om over te stappen naar de behandelaar van uw keuze. Bijvoorbeeld omdat:

  • De behandelaar een wachtlijst heeft, terwijl u direct hulp nodig heeft.
  • De (huisartsen)praktijk vol zit.
  • U te ver van de instelling af woont (dit geldt vooral voor huisartsen, maar soms ook bij andere instellingen).
  • De behandelaar van uw keuze geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, waardoor de behandeling niet of slechts gedeeltelijk vergoed wordt.