Heb ik recht op bezoek en contact tijdens een opname in de GGZ?

Tijdens uw opname kunt u contact houden met mensen buiten de instelling. U kunt bellen, bezoek ontvangen en brieven of mails sturen.

Rekening houden met de huisregels

Houd wel rekening met de huisregels. Daarin staat onder andere wanneer het bezoekuur is of waar u mag bellen. Soms staat ook in de huisregels dat u geen foto’s mag maken met een mobiele telefoon.

Contact via internet

Een instelling is niet verplicht om op de afdeling een internet aansluiting te hebben. Dus het kan zijn dat u niet kunt internetten of e-mailen. Vaak is er op het instellingsterrein wel een internetcafé.

Post

U kunt altijd post ontvangen en versturen. De instelling mag nooit post achterhouden.

Bezoek ontvangen

Tijdens uw verblijf in de instelling kunt u vrienden, familie en andere bezoekers ontvangen. De meeste instellingen hebben een aparte ruimte om bezoek te ontvangen, maar u kunt hen ook op uw eigen kamer laten komen.

Geen zin in bezoek?

U mag uiteraard ook weigeren om bezoek te ontvangen. U heeft recht op privacy, ook als u in een instelling verblijft.

Als u uw familie of vrienden niet wilt zien, wilt u misschien wel laten weten hoe het met u gaat. U kunt hen dan bellen of mailen. U kunt ook uw arts toestemming geven om hen te vertellen hoe het met u gaat. De arts mag dat alleen doen met uw toestemming.

Contact met medebewoners

Als u goed kunt opschieten met een of meer medebewoners, kan het ook prettig zijn om rustig met hen te praten. In de meeste instellingen is het geen probleem dat u medebewoners op uw kamer ontvangt.

Verbod op bezoek in de eigen kamer?

Sommige instellingen zetten in de huisregels dat u geen bezoek op uw kamer mag ontvangen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vindt dat dit niet in de algemene huisregels hoort te staan.

Bespreek het met de patiëntenvertrouwenspersoon als uw instelling of afdeling een algemeen verbod in de huisregels heeft staan.

Als uw behandelaar vindt dat u beter geen bezoek mee kunt nemen naar uw kamer, moet hij met u bespreken waarom hij dat vindt. Misschien bent u het er dan mee eens. Of kunt u andere afspraken maken, bijvoorbeeld dat u uw bezoek in een andere kamer mag ontvangen.

Gedeelde kamer

Het kan ook zijn dat u een kamer met iemand deelt, en dat uw kamergenoot het vervelend vindt dat u daar bezoek krijgt. U kunt dat het beste bespreken met de zorgverleners en vragen of u uw bezoek ergens anders kunt ontvangen.

Wilt u meer sociale contacten?

Heeft u behoefte aan meer sociale contacten of aan contact met andere mensen dan uw medebewoners en de zorgverleners?

Familie en vrienden

Het is meestal goed mogelijk om contact te houden met familie, vrienden en kennissen buiten de instelling. Overleg met uw behandelaar en/of de patiëntenvertrouwenspersoon als het niet goed lukt om het contact te houden. Zij kunnen u daar wellicht bij helpen.

Maatje

Het is soms mogelijk om een 'maatje' te vinden, een vrijwilliger die mensen met psychiatrische problemen bezoekt. In veel instellingen zijn vrijwilligers actief. Vrijwilligers mogen niet helpen bij het verplegen, behandelen en verzorgen van cliënten.

  • Vraag aan de zorgverleners of er vrijwilligers actief zijn en of er mogelijkheden zijn om een maatje te vinden.
  • U kunt ook contact opnemen met de afdeling van Humanitas in uw regio.

Kan uw recht op contact beperkt worden?

Als u gedwongen bent opgenomen, kan uw behandelaar een beperking van contact met de buitenwereld opleggen. U mag dan bijvoorbeeld niet bellen, geen mails sturen of geen bezoek ontvangen. Het is onder bepaalde omstandigheden ook mogelijk dat men uw post controleert op gevaarlijke voorwerpen.