Kan ik zelf bepalen wat en wanneer ik eet in een GGZ-instelling?

Een instelling zorgt er voor dat u gezond en volwaardig eten krijgt. Meestal kunt u kiezen tussen verschillende maaltijden. U bent niet verplicht om die maaltijden te eten.

Dieet

Volgt u een bepaald dieet, bijvoorbeeld vegetarisch of calorie-arm, of mag u bepaalde dingen niet eten om medische of religieuze redenen? Dan houdt de keuken daar rekening mee.

Andere wensen

Met andere wensen, zoals fastfood of biologisch eten, hoeft een instelling geen rekening te houden. U mag het natuurlijk wel eten, maar dan moet u er zelf voor zorgen.

Heeft u speciale wensen over uw eten? Dan kunt u dat het beste met de zorgverleners bespreken.

Etenstijden

De meeste instellingen hebben vaste etenstijden. Doorgaans eten de cliënten samen. Vaak staat in de huisregels hoe laat u kunt ontbijten, lunchen en avondeten. Soms wordt er ook samen gekookt.

Wilt u op andere tijden eten? Dan kunt u dat het beste bespreken met de zorgverleners. Samen kunt u dan kijken of u bijvoorbeeld op de afdeling zelf een maaltijd kunt opwarmen.

Het kan voor uw behandeling belangrijk zijn dat u juist samen met de groep eet. De zorgverleners kunnen dan bijvoorbeeld kijken hoe u met de andere mensen omgaat. Uw behandelaar bespreekt dit dan met u.

Zelf koken

Woont u langere tijd in een instelling, dan kunt u waarschijnlijk zelf koken of heeft u een magnetron waarin u de maaltijden van de keuken zelf kunt opwarmen. U kunt dan zelf bepalen hoe laat u eet en waar.

Deelt u de keuken met andere cliënten? Dan overlegt u samen wie wanneer de keuken kan gebruiken en of er dagen zijn waarop u samen kookt en eet.

Wilt u niet eten?

Wilt u, om welke reden dan ook, niet eten? De zorgverleners kunnen u dan niet dwingen om te eten, tenzij er een ernstig gevaar voor uw gezondheid bestaat. In dat geval kan uw behandelaar besluiten om uw gedwongen voedsel of vocht te geven.