Moet ik verplicht douchen en op tijd naar bed in een GGZ-instelling?

Vaak staat in de huisregels dat cliënten hun ‘persoonlijke hygiëne in acht moeten nemen’. Dat betekent dat u zich regelmatig wast en op tijd schone kleding aantrekt. Er zijn geen verplichte bedtijden, maar vaak wel tijden waarop het stil moet op de afdeling.

Nachtrust

U bepaalt zelf hoe laat u naar bed gaat als u bent opgenomen in een instelling. Alleen voor jonge (minderjarige) cliënten kunnen er verplichte bedtijden zijn.

Het kan zijn dat uw behandelaar afspraken wil maken over uw nachtrust. Bijvoorbeeld als u moeite heeft met een vast dag- en nachtritme. Of als u vaak zo laat naar bed gaat dat u overdag te moe bent om uw aandacht bij de therapie te houden.

In de huisregels staat vaak hoe laat het stil moet zijn op de afdeling. Blijft u na die tijd op? Dan moet u er wel voor zorgen dat niemand last van u heeft.

Douchen en schone kleding

In de wet staat nergens dat u verplicht bent om u te wassen. Maar zorgverleners kunnen wel goede redenen hebben om ervoor te zorgen dat u zich doucht. Een zorgverlener moet namelijk verantwoorde zorg leveren, en daar hoort persoonlijke hygiëne bij.

Anderen kunnen er last van hebben als u zich niet wast. Ook daarom zullen de hulpverleners u proberen te overtuigen van het belang om te douchen en schone kleren te dragen. Zij mogen hier elke dag op aandringen, maar zij mogen niet dreigen met dwang.

Wat gebeurt er als u blijft weigeren?

Bent u vrijwillig opgenomen en gaat u niet onder de douche, ondanks de verzoeken van de zorgverleners? Dan zal uw behandelaar eerst hierover met u praten. Lost dit gesprek niks op, dan kan hij u in het uiterste geval ontslaan uit de instelling omdat u zich niet houdt aan de huisregel over persoonlijke hygiëne.

Bij een gedwongen opname kan dit natuurlijk geen reden zijn voor ontslag. De behandelaar zoekt dan samen met u een andere oplossing. Uw behandelaar zal daarbij rekening houden met het beleid van de instelling.

Gedwongen douchen alleen bij een medische noodzaak

Bij ernstig gevaar voor uw gezondheid kan de behandelaar besluiten dat u gedwongen onder de douche moet. Bijvoorbeeld bij een wond die schoongespoeld moet worden omdat er anders een ernstige infectie kan ontstaan.

De behandelaar verklaart u dan terzake wilsonbekwaam. Bij ernstig infectiegevaar kunt u in quarantaine geplaatst worden, als dat nodig is om anderen te beschermen.

Bespreek het met uw zorgverleners

Wat de reden ook is dat u niet wilt douchen, u kunt uw probleem het beste bespreken met de zorgverleners. Misschien kunt u er dan toch samen uitkomen. De patiëntenvertrouwenspersoon kan u helpen bij het gesprek, als u dat wilt