Hoeveel bewegingsvrijheid heb ik in een GGZ-instelling?

Tijdens een opname in een GGZ-instelling kunt u gaan en staan waar u wilt. Bij een gedwongen opname opname moet u wel op het terrein van de instelling blijven.

Bent u vrijwillig opgenomen?

U kunt de instelling verlaten wanneer u dat wilt. Uw behandelaar wil misschien wel met u afspreken hoe vaak u weg gaat en op welke tijden.

Zorgverleners mogen u alleen tegenhouden als er sprake is van gevaar.

  • De behandelaar moet dan eerst een inbewaringstelling (ibs) aanvragen.
  • Zorgverleners mogen u direct tegenhouden, ook als de ibs nog niet is toegekend.

Bent u zo vaak weg dat behandeling niet meer mogelijk is? Dan kan uw behandelaar de opname stoppen.

Bent u gedwongen opgenomen?

Bij een gedwongen opname moet u toestemming vragen aan uw behandelaar als u van het instellingsterrein af wilt In de instelling en op het instellingsterrein kunt u rondlopen. De behandelaar kan deze bewegingsvrijheid alleen beperken als het echt niet anders kan.

Op de afdeling blijven

Mag u niet (alleen) van de afdeling af? Dan is er sprake van een vrijheidsbeperking. 

Op de eigen kamer blijven

Kunnen zorgverleners u verplichten om op uw eigen kamer te blijven? Als dit in uw behandelplan staat, kan het als dwangbehandeling worden ingezet. Er moet dan sprake zijn van gevaar. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vindt dit opsluiting in de eigen kamer ongewenst.

In een acute noodsituatie die nog niet in het behandelplan staat beschreven, zijn middelen en maatregelen mogelijk. Afzondering valt hieronder. Afzondering mag echter alleen in een speciaal ingerichte kamer. Opsluiting in de eigen kamer is niet toegestaan als maatregel.

Wat gebeurt er als u zonder toestemming vertrekt?

Uw behandelaar moet dit direct melden bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd en bij de officier van justitie.

  • De officier van justitie kan besluiten om de politie in te schakelen. Dit hangt af hoe gevaarlijk het is voor u of anderen als u uit het ziekenhuis bent.
  • De politie gaat dan op zoek naar u.
  • Ook informeren ze meestal uw familie, uw wettelijke vertegenwoordiger en de hulpverleners bij wie u in behandeling bent.
  • Ze proberen u zo snel mogelijk terug te brengen naar de instelling.
  • De instelling moet uw terugkomst melden bij de officier van justitie en bij de Inspectie.