Mag ik alcohol en drugs gebruiken in een GGZ-instelling?

Of u alcohol mag drinken en/of softdrugs mag gebruiken op een afdeling, hangt af van twee dingen: de algemene (huis)regels in de instelling en de afspraken in uw behandelplan.

Wat mag er in de huisregels staan?

Sommige instellingen hebben een algemene regel dat cliënten geen alcohol mogen drinken op de afdeling. Dat kan logisch zijn, bijvoorbeeld op een afdeling waar cliënten behandeld worden voor alcoholverslaving. Dit staat dan vermeld in de huisregels.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vindt dat een algemeen alcoholverbod niet thuishoort in de huisregels. Als zo'n verbod toch in de huisregels staat, kunt u de patiëntenvertrouwenspersoon vragen om hier actie tegen te ondernemen.

Afspraak in uw behandelplan

Misschien vindt de behandelaar het niet verstandig als u drinkt of drugs gebruikt. Bijvoorbeeld omdat u daarvan agressief wordt of omdat u dan niet helder genoeg bent om therapie te volgen.

Hij kan dan afspraken met u maken over uw softdrugs- en alcoholgebruik. Die afspraken komen in uw behandelplan.

Houdt u zich niet aan de afspraak over drinken of drugs?

Uw behandelaar kan verschillende maatregelen nemen als u zich niet houdt aan de afspraken over alcohol- en drugsgebruik. 

  • Bij een vrijwillige opname kan de behandelaar u met ontslag sturen.
  • Bij een gedwongen opname kan de behandelaar voorkomen dat u alcohol of drugs koopt door uw vrijheden te beperken. U mag dan bijvoorbeeld alleen nog onder begeleiding naar buiten of uw post wordt doorzocht. Dit mag alleen als er echt geen andere oplossing is.

Langdurig verblijf in de instelling

Woont u langere tijd in een instelling? Dan kunt u meestal wel alcohol drinken op uw eigen kamer of in de huiskamer. In sommige instellingen wordt ook softdrugsgebruik op de eigen kamer toegestaan.