Wat is een GGZ-instelling?

Een GGZ-instelling geeft behandeling, zorg en begeleiding aan mensen met psychische problemen en/of verslaafden. Dat kan op afspraak (ambulant), of met een opname in de instelling (klinisch).

'Titels' waaronder mensen kunnen worden opgenomen

Cliënten kunnen op verschillende manieren psychische behandeling krijgen. Dit noemt men de ‘titel’ waaronder iemand de behandeling of begeleiding krijgt. In een GGZ-instelling zijn de volgende titels mogelijk:

 • Vrijwillige behandeling/opname
   
 • Gedwongen opname/behandeling met:
  • een inbewaringstelling 
  • een voorlopige rechterlijke machtiging
  • een rechterlijke machtiging tot voortgezet verblijf
  • een rechterlijke machtiging op eigen verzoek
  • een zelfbindingsmachtiging
    
 • Strafrechtelijk
  • strafrechtelijke plaatsing
  • strafrechtelijke plaatsing jeugdigen (PIJ-maatregel)
  • plaatsing vanuit justitiële jeugdinrichting
  • TBS-verpleging in niet justitiële inrichting
  • plaatsing vanuit tbs-kliniek
  • proefverlof en voorwaardelijke beëindiging
  • tbs-verpleging
  • plaatsing vanuit gevangeniswezen

Instellingen met een Bopz-aanmerking

GGZ-instellingen met een Bopz-aanmerking geven zorg aan mensen die gedwongen zijn opgenomen.

Meer informatie

Meer informatie over GGZ-instellingen staat op de website van GGZ Nederland.