Hoe gaat een opname in een GGZ-instelling?

Psychische problemen worden zo veel mogelijk ambulant behandeld. U woont thuis of bij familie, en komt naar een GGZ-instelling voor de behandeling. Maar soms is het beter om (een tijd) dag en nacht in een zorginstelling te blijven.

Wat is nodig voor een opname?

Voor een opname heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of uw GGZ-behandelaar.

Misschien vindt uw huisarts of behandelaar een opname niet verstandig. U kunt de verwijzing dan niet afdwingen. Wel kunt u een second opinion vragen. U vraagt dan of een andere (huis)arts wil kijken of een opname nodig is.

Intake bij de GGZ-instelling

Na verwijzing door uw (huis)arts krijgt u een intake-gesprek bij de GGZ-instelling. Bij dat gesprek wordt nog eens gekeken of een opname echt het beste voor u is.

Vergoeding van de opname

Een opname in een GGZ-instelling wordt (de eerste 3 jaar) vergoed door de zorgverzekeraar.

Vinden anderen dat u opgenomen moet worden?

Uw familie of andere naasten kunnen u niet dwingen tot een opname in een GGZ-instelling. Als mensen zich ernstige zorgen over u maken, kunnen ze dat wel bespreken met uw huisarts.

Uw huisarts kan eventueel een procedure voor een gedwongen opname starten. Dat kan alleen als er sprake is van gevaar voor uzelf of voor anderen, en als een opname de enige manier is om dat gevaar weg te nemen.