Thuissituatie tijdens een opname in de GGZ

De GGZ-instelling is niet verantwoordelijk voor thuissituatie als u bent opgenomen. U moet dat zelf regelen, of mensen in uw omgeving vragen dat te doen. Het maatschappelijk werk kan hierbij adviseren.

Heeft u een gezin?

Bespreek het met de zorgverleners als u zich zorgen maakt of als u denkt dat uw gezin extra hulp nodig heeft. Komen uw gezinsleden in de problemen door uw opname? De huisarts of een maatschappelijk werker helpen uw gezin om de zaken goed te regelen.

Iets anders ligt het als u een (alleenstaande) ouder bent die zorgt voor minderjarige kinderen. De instelling moet dan jeugdzorg inschakelen.

Staat uw huis leeg?

Staat uw huis leeg tijdens uw (gedwongen) opname? Dan zal iemand een aantal zaken moeten regelen, zoals post ophalen, planten water geven en ervoor zorgen dat uw huis veilig achterblijft. De instelling is hier niet toe verplicht maar zal u wel helpen om dit goed te regelen.

Huisdieren

U kunt uw buren of familie vragen of zij voor uw huisdier willen zorgen. Lukt dit niet, vraag dan aan uw behandelaar of hij een oplossing weet. Sommige instellingen hebben een huisdierenopvang op het terrein.

Planten en post

Tijdens een opname is het soms mogelijk om alleen of samen met een zorgverlener af en toe naar huis te gaan om de planten water te geven en post op te halen.

U kunt uw post ook laten doorsturen naar de instelling. Dit regelt u tegen betaling bij het postkantoor.

Kunt u waarschijnlijk niet meer naar huis?

Na verloop van tijd kan blijken dat u het beste in de instelling kunt blijven wonen, of in een woning waar u intensieve hulp kunt krijgen.

Bespreek dan met uw behandelaar, uw familie of vrienden wat u het beste met uw huis kunt doen. Misschien moet u de huur opzeggen of uw huis verkopen. Dit is vaak een moeilijke beslissing.

In veel instellingen werken maatschappelijk werkers die hierover kunnen adviseren. Ook advies van een ervaringsdeskundige kan helpen. Een ervaringsdeskundige heeft ongeveer hetzelfde meemgemaakt als u, en heeft geleerd die ervaringen op een goede manier te delen met cliënten. U kunt bij de instelling vragen of er ervaringsdeskundigen beschikbaar zijn.