Krijg ik therapie en dagbesteding in een GGZ-instelling?

U spreekt met uw behandelaar af hoe uw dag eruit ziet. Vaak is dat een combinatie van medische behandeling (gesprekken met de behandelaar), therapie (bijvoorbeeld muziektherapie) en vrije tijd.
 

Is dagbesteding/therapie verplicht?

U bent niet verplicht om naar dagbesteding of therapie te gaan. Maar therapie of dagbesteding is vaak wel belangrijk voor uw behandeling. Uw behandelaar kan het daarom een probleem vinden als u dagbesteding of therapie weigert.

Soms is dan een andere behandeling mogelijk, waarbij de dagbesteding of therapie niet zo belangrijk is. Vindt u die andere behandeling niet goed of is er geen andere behandeling? Dan kan uw behandelaar u dus niet goed behandelen. Als u vrijwillig bent opgenomen, kan hij u dan met ontslag sturen.

Heeft u recht op werk of dagbesteding?

Een instelling is niet verplicht om werk of dagbesteding voor u te regelen. Wel is de instelling verplicht om u zo goed mogelijk te behandelen. Vindt uw behandelaar het goed voor u dat u naar dagbesteding of werk gaat? Dan kan hij u helpen om hier een goede plaats voor te vinden.

Veel instellingen bieden dagbesteding of werk(ervarings)plekken aan. U kunt bij uw behandelaar informeren wat er voor u mogelijk is.

Uw tijd anders invullen

Wilt u niet naar therapie of dagbesteding, maar wilt u de dag zelf invullen? Dan kunt u dat het beste bespreken met uw behandelaar. Vertel hem waarom u geen therapie of dagbesteding wilt. Hij kan dan samen met u kijken wat de mogelijkheden zijn.

Vrije tijd

Tussendoor is er meestal genoeg tijd om dingen voor uzelf te doen, zoals een boek lezen of even naar de winkel gaan. Veel instellingen bieden daarnaast dagbesteding, waar u bijvoorbeeld creatieve dingen kunt doen zoals tekenen of boetseren.