Kan ik naar school of werk blijven gaan als ik word opgenomen in de GGZ?

Uw behandelaar zal met u bespreken hoe uw dagelijks leven eruit ziet. Sommige dingen kunt u gewoon blijven doen, andere misschien niet. Dat hangt bijvoorbeeld af van de behandeling die u krijgt, waar u heen wilt en of u vrijwillig of gedwongen bent opgenomen.

Bezigheden buiten de instelling

Tijdens een opname in een GGZ-instelling wilt u misschien dingen blijven doen buiten de instelling. Naar school of uw werk, een bijbaantje, hobby’s, sporten, winkelen, vrienden zien, uitgaan… noem maar op.

Hoe is het geregeld?

Het is belangrijk dat u goed behandeld kunt worden, want daarvoor bent u tenslotte in de instelling. Met uw behandelaar spreekt u af hoe die behandeling eruit ziet en wat u de rest van de dag kunt doen.

Uw behandelaar vindt het misschien verstandig als u bepaalde therapieën volgt of naar de dagbesteding gaat. Vaak ondersteunt dat de medische behandeling.

Daarnaast kunt u wellicht ook andere dingen blijven doen. Dat hangt van een aantal zaken af. Het kan zijn dat u bijvoorbeeld tijdelijk niet naar uw werk of school kunt, omdat uw therapie overdag is.

Naar werk of school

Wilt u absoluut naar uw werk of school en kunt u daardoor geen therapie volgen? Dat kan gevolgen hebben voor uw behandeling.

Als uw behandeling echt niet te combineren is met werk of school, dan zal uw behandelaar eerst kijken of een andere behandeling mogelijk is, waarbij u wel overdag weg kunt. Zo niet, dan kunt u niet goed behandeld worden.

Winkelen, uitgaan, sporten

Vaak is er ook genoeg tijd om te winkelen of te sporten. Maar ook dat ligt eraan hoe uw therapieprogramma is. Uitgaan kan soms wel, bijvoorbeeld naar de bioscoop. U moet wel rekening houden met de huisregels, waarin bijvoorbeeld staat vanaf hoe laat het stil moet zijn op de afdeling. Ook dit kunt u het beste met uw behandelaar bespreken.

Kunt u dingen buiten de instelling doen als u gedwongen bent opgenomen?

U heeft toestemming van uw behandelaar nodig om van het instellingsterrein af te gaan. Wilt u buiten het terrein van de instelling naar school, werk, sporten, winkelen of uitgaan? Dan mag dat alleen als uw behandelaar het daarmee eens is.