Inkomen en uitgaven tijdens een opname in de GGZ

Tijdens een (gedwongen) opname in een GGZ-instelling blijft u zelf verantwoordelijk voor uw inkomen en uitgaven. Behalve als u een bewindvoerder of curator heeft.

Uw inkomen 

Bent u in loondienst op het moment dat u (gedwongen) wordt opgenomen? Dan moet u zich ziek melden bij uw werkgever. Uw loon wordt (gedeeltelijk) doorbetaald, ook als uw behandeling lang duurt.

U moet uw nieuwe adres doorgeven aan uw werkgever.

Bent u binnen twee jaar hersteld?

Dan kunt u in principe weer aan de slag bij uw werkgever. Vaak wordt daarvoor een re-integratietraject gestart. Het kan zijn dat uw werkgever u een andere functie aanbiedt, in plaats van uw oude werk. Dat hangt ervan af hoe goed u herstelt en wat voor functie u precies had. De bedrijfsarts begeleidt u als u weer aan het werk gaat.

Bent u niet hersteld na twee jaar?

Na ongeveer twee jaar ziekteverzuim kan de werkgever de arbeidsovereenkomst meestal ontbinden en het loon stopzetten. U kunt dan een uitkering aanvragen. Het UWV beoordeelt of u arbeidsongeschikt bent.

Re-integratie

Wilt u na uw herstel weer aan de slag, bij uw oude werkgever of in een nieuwe baan? Er zijn verschillende regelingen die het gemakkelijker maken om aan het werk te gaan. Meer informatie hierover vindt u op Rijksoverheid.nl.

Bijstandsuitkering  

  • Tijdens een vrijwillige opname kunt u een bijstandsuitkering hebben.
  • Tijdens een gedwongen opname vervalt uw eventuele recht op een bijstanduitkering van de gemeente. U kunt wel bijzondere bijstand aanvragen.

Bijzondere bijstand tijdens een gedwongen opname

De gemeente kan u bijzondere bijstand toekennen om noodzakelijke kosten te betalen, bijvoorbeeld van uw huis, uw zorgverzekering en zak- en kleedgeld. De gemeente beslist of u in aanmerking komt voor bijzondere bestand en zo ja, hoe hoog het bedrag dan is. De hoogte wordt afgestemd op uw persoonlijke situatie.

Welke gemeente?

Staat de instelling in een andere gemeente dan uw eigen woonplaats, dus waar u bent ingeschreven? Dan vraagt u de bijzondere bijstand toch aan bij de gemeente waar uw huis staat. Als u geen huis heeft, kunt u de bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente waar de instelling staat.

Wilt u uw huis niet meer aanhouden?

Misschien wordt na verloop van tijd duidelijk dat u niet meer terug kunt naar uw eigen woonplaats. Als uw huis leeg staat, is het dan wellicht beter om de huur op te zeggen of het huis te verkopen. U kunt vervolgens bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente waar de instelling staat.

Bijstand voor partner of gezin

Bent u gedwongen opgenomen en heeft u een partner thuis die zelf geen inkomen heeft? Dan kan uw partner algemene bijstand aanvragen voor een alleenstaande (ouder). Uw eigen bijzondere bijstand wordt in dat geval lager omdat uw partner de kosten van het huis dan uit de bijstandsuitkering kan betalen. Uw partner zal als het mogelijk is moeten re-integreren en een baan moeten zoeken.

Vindt u het lastig om goed met geld om te gaan?

U kunt de zorginstelling vragen of zij uw geld in bewaring kunnen nemen. U krijgt dan bijvoorbeeld elke dag zakgeld voor kleinere uitgaven. Zo voorkomt u dat u in één keer teveel uitgeeft.

Dit kan alleen als u dat zelf wilt; de zorgverleners kunnen u niet dwingen om uw geld in bewaring te geven.

U kunt advies en/of hulp krijgen van:

  • de maatschappelijk werker van de instelling
  • de zorgverleners
  • uw curator of bewindvoerder, als u die heeft

Heeft u een bewindvoerder of curator?

Dan kunt u niet over uw eigen geld beslissen. U krijgt zakgeld. Voor grotere uitgaven moet u toestemming vragen aan uw bewindvoerder of curator.

Als u geld in bewaring wilt geven bij uw zorgverleners, moet u ook eerst toestemming vragen aan de bewindvoerder of de curator.

Bewindvoering en curatele staan los van de opname

U komt niet automatisch onder bewind of curatele als u (gedwongen) wordt opgenomen of behandeld.

(Contant) geld voor persoonlijke uitgaven 

Persoonlijke uitgaven betaalt u van uw eigen geld; u krijgt daarvoor geen geld van de instelling.

Meestal is er overdag of 's avonds voldoende vrije tijd om zelf naar een pinautomaat te gaan om geld te pinnen. U kunt ook aan uw familie of vrienden vragen om contant geld voor u mee te brengen, als u zelf niet naar een pinautomaat kunt of mag gaan.

Geld in bewaring geven

Als u niet regelmatig geld kunt pinnen, kan het handiger zijn om een groter bedrag in één keer te (laten) pinnen. U kunt vervolgens aan de zorgverleners vragen wat een veilige plek is om dat geld te bewaren. Soms kunnen de zorgverleners het geld voor u in bewaring houden.