Direct hulp nodig

Heeft u nu meteen (psychische) hulp nodig? Hieronder ziet u waar u terecht kunt.

Crisis?

  • Bel uw huisarts of diens vervanger. Hij kan u doorverwijzen naar de crisisdienst.
  • Of bel de telefonische hulpdienst van Sensoor (0900-0767). Dag en nacht bereikbaar.

Wilt u een luisterend oor of persoonlijk advies?

De medewerkers van telefonische en online hulplijnen geven informatie, advies of ondersteuning, of luisteren gewoon naar uw verhaal. U kunt anoniem contact opnemen.

De telefoonlijnen zijn niet altijd gratis; op de website van de hulpdiensten vindt u hier meer informatie over.

Hulplijnen bij psychische problemen

  • Stichting 113 Zelfmoordpreventie  (0900-0113): u kunt hier 24/7 anoniem terecht voor telefonische en online hulp als u weleens zo somber bent dat u het leven niet meer ziet zitten en weleens aan zelfmoord denkt.
  • Gripopjedip.nl (voor jongeren met depressieve klachten).
  • Kindertelefoon (voor kinderen en jongeren van 8-18 jaar)
  • Korrelatie (0900-1450): voor hulp bij psychische en sociale problemen. Deze organisatie werkt met professionele hulpverleners, zoals maatschappelijk werkers, psychologen en pedagogen.
  • Pratenonline.nl (voor jongeren van 12 tot 20 jaar).
  • Sensoor (0900-0767): bij problemen als u eenzaam bent of uw hart wilt luchten. De lijn wordt bemenst door getrainde vrijwilligers. U kunt ook mailen of chatten. Sensoor is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Hulplijnen voor mensen met een verslaving

Advies over zorg

Uw huisarts of behandelaar

Voor informatie over uw persoonlijke situatie kunt u terecht bij uw huisarts of bij uw behandelaar (als u onder behandeling bent).

U heeft recht op begrijpelijke informatie over uw aandoening of beperking.

Cliënten- en patiëntenorganisaties bij psychische problemen

Cliënten- en patiëntenorganisaties geven algemene informatie over ziektebeelden en de gevolgen van psychiatrische problemen of verslaving voor het dagelijks leven.

Vaak organiseren zij ook lotgenotencontact.

MIND Platform bevat de gegevens van patiëntenorganisaties in de GGZ.

GGZ-instellingen

Veel GGZ-instellingen hebben een website met informatie over de behandeling en hun instelling. Op Zorgkaart Nederland vindt u gegevens van GGZ-instellingen.