Gedragsproblemen in een GGZ-instelling

Zorgverleners moeten u met respect behandelen, ook als u door uw ziekte anders communiceert of u zich anders gedraagt. Omgekeerd mogen hulpverleners ook verwachten dat u respect voor hen hebt, ondanks de invloed die uw ziekte heeft op uw gedrag.

Respect voor elkaar

Respect houdt bijvoorbeeld in dat een zorgverlener goed naar u luistert, de tijd voor u neemt en uw mening respecteert.

Respect voor uw privacy is ook belangrijk. U mag bijvoorbeeld verwachten dat een zorgverlener niet zomaar uw (slaap)kamer binnenkomt, maar op de deur klopt en uw reactie afwacht. 

Uw eigen houding

Andersom mogen zorgverleners ook verwachten dat u respect heeft: dat u serieus naar hem luistert, dat u niet schreeuwt, en dat u zijn standpunt en situatie probeert te begrijpen – hoe lastig dat soms ook is.

Hoe praat u tegen de zorgverleners? Vertelt u eigenlijk wel eens wat u dwars zit? Als u daar nooit iets over zegt, is het voor zorgverleners lastig om er iets aan te doen. Of vertelt u juist heel erg vaak wat er niet goed is? U kunt zich misschien voorstellen dat dit ook niet prettig is.

Misschien bedoelt u dingen heel anders dan hoe ze op anderen overkomen. Dat kan een gevolg zijn van uw ziekte. De zorgverleners zijn opgeleid om hier goed mee om te gaan. Maar probeer ook zelf te werken aan een goede communicatie. Dat komt immers van twee kanten: van de hulpverlener én van u!

Invloed van uw ziekte

Het kan zijn dat uw ziekte invloed heeft op de manier waarop u communiceert. Emoties lopen misschien makkelijker hoog op, of u vindt het extra moeilijk om te vertellen wat u ergens van vindt. De zorgverleners moeten geschoold zijn om hier goed mee om te gaan.

Voelt u zich niet begrepen?

Vindt u dat uw zorgverleners u niet goed begrijpen? Dan kunt u daarover met ze praten. Probeer uit te leggen waarom u zich niet prettig voelt. Misschien vindt u het gemakkelijker om dit op papier te zetten dan om het te bespreken. U mag van de zorgverleners verwachten dat ze uw gevoelens hierover serieus nemen.

U kunt hierbij hulp krijgen

Niet iedereen praat even gemakkelijk over dit soort dingen. Als u dit lastig vindt, kunt u misschien iemand vinden die u hierbij kan helpen. Bijvoorbeeld een familielid of een goede vriend.

Als u in een instelling verblijft, is er misschien een zorgverlener bij u zich wel goed voelt. Die persoon kan u dan helpen. Ook de patiëntenvertrouwenspersoon, het afdelingshoofd of uw behandelaar kunnen u hierbij helpen.

Heeft u een klacht?

Vindt u dat uw hulpverlener u niet respectvol behandelt? Dan kunt u dat bespreken met de betreffende hulpverlener of met uw behandelaar. Als u er samen niet uitkomt, kunt u eventueel een klacht indienen.